လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာ

Printer-friendly versionSend by email

လယ်ယာမြေနင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမုများ

ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

လယ်ယာမြေနင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမုများ

ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

( ၂ဝ၁၇ ခုနစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ရက်)

(၁၃၇၈ ခုနစ်၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ရက်)

၁။ နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုကြောင့် ပြည်သူများ နစ်နာမှု မရှိစေရေးအတွက် မြေသိမ်းဆည်းမှု ပြဿနာများကို လျင်မြန်စွာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ဒုတိယသမ္မတ(၂)မှ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးဆောင်သော လယ်ယာမြေနှင့် အခြား မြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေး ဗဟိုကော်မတီအား နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ ၅-၅-၂ဝ၁၆ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၄/၂ဝ၁၆)ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့၍ ဗဟိုကော်မတီအနေဖြင့် နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်နှင့် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေ များ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေး ကော်မတီအဆင့်ဆင့်ကို ဖွဲ့စည်း ကာ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရသော မြေကိစ္စရပ်များအား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

 

၂။ ကော်မတီအဆင့်ဆင့်တွင် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေသော တောင်သူလယ်သမားရေးရာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသခံပြည်သူများက ယုံကြည်လေးစား ရသည့် ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်များကို ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းထားသည့်အပြင် ဒေသအသီးသီး၌ မြေကိစ္စများ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်အတွက် ပြည်သူများ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကိုပါ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

 

၃။ လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေး ဗဟိုကော်မတီအနေဖြင့် မြေကိစ္စများ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက်ပါမူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များအား ချမှတ်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

(က) သိမ်းမြေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒ(၅)ရပ်

( ခ ) တပ်မြေသိမ်းဆည်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မူဝါဒ(၃)ရပ်

( ဂ ) စွန့်လွှတ်မြေများ သက်ဆိုင်သူလက်ဝယ်အမြန်ဆုံးရောက်ရှိရေး လုပ်ငန်းစဉ်(၈)ရပ်

(ဃ) သိမ်းဆည်းမြေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ရန် အချက်(၆)ချက်

( င ) စွန့်လွှတ်ခြင်းမရှိသည့် သိမ်းဆည်းမြေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ရန် အချက်(၇)ချက်

( စ ) စွန့်လွှတ်သည့်သိမ်းဆည်းမြေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ရန် အချက်(၅)ချက်

(ဆ) ကော်မတီအဆင့်ဆင့်မှ အလေးထားဆောင်ရွက်ရန် အချက်(၁၅)ချက်

( ဇ ) စွန့်လွှတ်မြေများ၊ သိမ်းဆည်းမြေများဆိုင်ရာ လမ်းòန်ချက်( ၈ )ရပ်

 

၄။ အထက်ပါ မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဥပဒေအသုံးအနှုန်းနှင့်အညီ ပိုမိုကျစ်လျစ်မှုရှိစေရန်နှင့် မြေကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်နှင့် လုပ်ငန်းပိုမိုလျင်မြန် သွက်လက်စေရန် အတွက် ပြင်ဆင်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။

 

၅။ လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီ စတင်ဖွဲ့စည်းသည့် (၅/၂ဝ၁၆)မှ(၁၁/၂ဝ၁၇)အထိ တိုင်ကြားစာလက်ခံရရှိမှုနှင့် စိစစ်ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-