စွမ်းအင်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်သူသို့အသိပေးတင်ပြချက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်သူသို့အသိပေးတင်ပြချက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်သူသို့ အသိပေးတင်ပြချက် ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော် ၄ ရက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်သူသို့ အသိပေးတင်ပြချက် ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော် ၄ ရက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်)

လျှပ်စစ်မီးတိုးပေးရန်နှင့် လောင်စာဆီ ဖြန့်ဖြူးရေးမှာ အစိုးရသစ် ဘာတွေ လုပ်ဆောင်မှာလဲ

လျှပ်စစ်မီးတိုးပေးရန်နှင့် လောင်စာဆီ ဖြန့်ဖြူးရေးမှာ အစိုးရသစ် ဘာတွေ လုပ်ဆောင်မှာလဲ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx