ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

Printer-friendly versionSend by email

 

ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

စဉ်

အမည်

          ဝန်ကြီးဌာန

(၁)

နန်းခင်ထွေးမြင့် 

ဝန်ကြီးချုပ်       

(၂)

ဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမင်းနောင်

လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၃)

ဦးသန်းနိုင်

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စည်ပင် သာယာရေး ဝန်ကြီးဌာန

(၄)

ဦးစောမြင့်ဦး

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

(၅)

ဦးစိုးလှိုင်

လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

(၆)

ဦးစောပြည်သာ

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ သစ်တော၊ သတ္တုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

(၇)

ဦးဘိုဘိုဝေမောင် (ခ) စောဘိုဘို

လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

(၈)

 

ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၉)

ဦးမင်းတင်ဝင်း

မွန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၁၀)

ဦးခွန်မျိုးတင့်

ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၁၁)

ဦးမင်းကိုခိုင်

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန

(၁၂)

ဦးစောချစ်မြင့်လေး

ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်

(၁၃)

ဦးစောလှထွန်း

ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်