နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ပေးပို့သော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

Printer-friendly versionSend by email

နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ပေးပို့သော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/

ပြည်နယ်

ခန့်အပ်တာဝန်ပေးသည့် ဝန်ကြီးများ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာနများ

ကချင်ပြည်နယ်

ဦးခင်မောင်မြင့် (ခ) ဦးဒိတ်

ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

 

ဦးစိုင်းစိန်လင်း

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

 

ဦးအားတီယောဟန်

လီဆူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

 

ဦးရန်နမ်းဖုန်

ရဝမ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ကယားပြည်နယ်

ဦးလှမျိုးဆွေ

ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ကရင်ပြည်နယ်

ဦးတေဇထွဋ်လှိုင်ထွေး

ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

 

ဦးမင်းတင်ဝင်း

မွန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

 

ဦးခွန်မျိုးတင့်

ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

ဒေါ်မွှေးမွှေးခင်

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၁၀

 

ဦးလာလ်ထောင်ထန်း

ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၁၁

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

ဦးစောလုကာ

ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၁၂

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

ဒေါ်နော်ပွယ်ဆေး

ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၁၃

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

ဦးလှထွန်း

ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၁၄

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

ဦးစိုင်းပန်းဆိုင်(ခ)ဦးစိုင်းထွန်းစိန် (ခ)ဦးကျော်စိန်

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၁၅

မွန်ပြည်နယ်

ဦးရွှေမြင့်

ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၁၆

 

ဒေါ်စံဝင့်ခိုင်

ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၁၇

 

ဦးအောင်မြင့်ခိုင်

ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၁၈

ရခိုင်ပြည်နယ်

ဦးပုန်ဘွေ

ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၁၉

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဒေါ်ပန်းသဉ္စာမျိုး

ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၂၀

 

ဦးဇော်အေးမောင်

ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၂၁

ရှမ်းပြည်နယ် 

ဒေါက်တာ အောင်သန်းမောင်

ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၂၂

 

ဦးဇုတ်ဒေါင်

ကချင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၂၃

 

ဦးဂူဆာ

လီဆူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၂၄

 

ဦးယောသပ်

လားဟူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၂၅

 

ဦးအာဗေလှ

အာခါတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၂၆

 

ဒေါက်တာထွန်းလှိုင်

အင်းသားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၂၇

 

ဦးခွန်အေးမောင်

ကယန်း (ခ) ပဒေါင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

၂၈

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ဂါ့မိုးမြတ်မြတ်သူ

ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၂၉

 

ဦးတင်စော

ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန