ဗဟိုရုံးများ

၁။

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

၂။

နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရုံး

၃။

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး

၄။

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး

၅။

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး

၆။

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး

၇။

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး

၈။

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး

၉။

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး

၁၀။

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

၁၁။

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

၁၂။

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ရုံး