ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ထံမွ အလုပ္သမားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္)

Printer-friendly versionSend by email

Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: text

Image may contain: text