နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဉီးဝင်းမြင့် ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ် ပညာရေးဘွဲ့ (၅) နှစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃) ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူမျ

Printer-friendly versionSend by email

နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဉီးဝင်းမြင့်

ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်

ပညာရေးဘွဲ့ (၅) နှစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃) ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ သြဝါဒခံယူပွဲအခမ်းအနားတွင် မြွက်ကြားသည့် သြဝါဒအမှာစကား

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်)