ဒုတိယသမ္မတ (၁)

ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း