နိုင်ငံတော်သမ္မတ

နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း အကျဉ်း (၃၀-၃-၂၀၁၆ မှ ၂၁-၃-၂၀၁၈ ထိ)