ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

Printer-friendly versionSend by email

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့        

စဉ်

အမည်

ဝန်ကြီးဌာန

(၁)

ဦးဝင်းသိန်း

ဝန်ကြီးချုပ်   

(၂)

ဗိုလ်မှူးကြီးလှမျိုးရွှေ

လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၃)

ဦးအောင်ဇော်နိုင်

စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဝန်ကြီးဌာန

(၄)

ဒေါက်တာစောညိုဝင်း

သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

(၅)

ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဌေး

လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

(၆)

ဦးညွှန့်ရွှေ      

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

(၇)

ဦးသန်းဝင်း

စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

(၈)

ဒေါ်နော်ပွယ်ဆေး

ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

(၉)

ဦးအုန်းမြင့်

ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်

(၁၀)

ဒေါ်သန်းဝင်း

ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်