ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး (အမိန့်အမှတ်၊ ၃၃/၂၀၁၈)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ်၊ ၃၃/၂၀၁၈

၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း  ၅  ရက်

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ  ၁၄  ရက်)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်အား တာဝန်မှ ရပ်စဲခြင်း

ပြည်တောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၆၈ နှင့် အဂတိ လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၂၉ တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ် ဦးဟန်ထူး အား တာဝန်မှရပ်စဲလိုက်သည်။

 

                                                                            (ပုံ) ဝင်းမြင့်                                                                              

                                                                              နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                                                        

                                                                            ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်