မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း (အမိန့်အမှတ်၊ ၃၂/၂၀၁၈)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ်၊ ၃၂/၂၀၁၈

၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ကျော်  ၄  ရက်

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ  ၃၁  ရက်)

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဥပဒေပုဒ်မ ၉ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ဦးကျော်ကျော်မောင် ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန် ပေးလိုက်သည်။

 

                                                                                                                            (ပုံ) ဝင်းမြင့်

                                                                                                                         နိုင်ငံတော်သမ္မတ

                                                                                                              ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်