ဟံသာဝတီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း ဦးဆောင်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း(အမိန့်ကြော်ငြာ စာအမှတ်၊ ၈၃/ ၂၀၁၆)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမှတ်၊ ၈၃/ ၂၀၁၆

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၁၂ ရက်

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်)

ဟံသာဝတီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း ဦးဆောင်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။ ဟံသာဝတီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ သွက်လက်လျင်မြန် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန်” ဟံသာဝတီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း ဦးဆောင်ကော်မတီ” ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

(က)

ဒုတိယသမ္မတ(၂)

ဥက္ကဋ္ဌ

(ခ)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန        

အဖွဲ့ဝင်

 

(ဂ)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(ဃ)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(င)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(စ)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(ဆ)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(ဇ)

ဝန်ကြီးချုပ်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

အဖွဲ့ဝင်

(ဈ)

ဝန်ကြီးချုပ်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

အဖွဲ့ဝင်

 

(ည)

ဒုတိယဝန်ကြီး

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(ဋ)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အတွင်းရေးမှူး

၂။ ဟံသာဝတီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း ဦးဆောင်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က)

သက်ဆိုင်သည့်ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့က ဆောင်ရွက်ရ မည့်ကိစ္စများကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊

(ခ)

HIA စီမံကိန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စတင်ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊

(ဂ)

စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊

(ဃ)       

အမျိုးသားအဆင့်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများချမှတ်ခြင်း။

၃။ ဦးဆောင်ကော်မတီသည် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သွားရန် ဖြစ်သည်။

 

 

 

 

                                  (ပုံ) ထင်ကျော်

                                   နိုင်ငံတော်သမ္မတ

                             ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်