ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း (အမိန့်ကြော်ငြာ စာအမှတ်၊ ၇၉/ ၂၀၁၆)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမှတ်၊ ၇၉/ ၂၀၁၆

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၈ ရက်

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်)

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမူဘောင်ပါ အစီအစဉ်များကို ပိုမိုထိရောက်စွာ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးအတွက် “ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ” ကို အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

 

(က)

ဒုတိယသမ္မတ (၁)    

ဥက္ကဌ

(ခ)       

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး        

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဒုတိယဥက္ကဌ

(ဂ)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(ဃ)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(င)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန                                           

 အဖွဲ့ဝင်

 

(စ)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန  

အဖွဲ့ဝင်

 

(ဆ)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန     

အဖွဲ့ဝင်

(ဇ)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(ဈ)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(ည)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(ဋ)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(ဌ)       

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

အဖွဲ့ဝင်

(ဍ)

ဥက္ကဌ

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်

အဖွဲ့ဝင်

(ဎ)

ဥက္ကဌ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

(ဏ)

ဥက္ကဌ

မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများအသင်း

အဖွဲ့ဝင်

(တ)       

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အတွင်းရေးမှူး

(ထ)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၁)

(ဒ)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၂)

                            

၂။      ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-

(က)    ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းများ အရည်အသွေး တိုးတက်ကောင်းမွန် လာစေရေးနှင့် အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်းတို့အတွက် ကောင်းမွန်သော အစီအမံများ ချမှတ်နိုင်ရန် မူဝါဒ လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်ပေးခြင်း၊ ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဖြေရှင်းပေးခြင်း၊

(ခ)     ငွေကြေးဆိုင်ရာကဏ္ဍနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့် မူဝါဒများနှင့် စည်းမျဉ်း များရေးဆွဲနိုင်ရန် မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်ပေးခြင်း၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(ဂ)     ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန် မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်ပေးခြင်း၊ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(ဃ)    နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ ခိုင်မာသော အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု (Private Public-Partnership) လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့အတွက် မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက် များ ချမှတ်ပေးခြင်း၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(င)     လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ပိုမိုကောင်းမွန်လာရေး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချရေး၊ ပညာရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေးတို့အတွက် မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်ပေးခြင်း၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ပေးခြင်း။

 

၃။      ကော်မတီသည် လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သွားရန် ဖြစ်သည်။

 

               (ပုံ) ထင်ကျော်

             နိုင်ငံတော်သမ္မတ  

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်