နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး (အမိန့်အမှတ်၊ ၂၉/၂၀၁၈)

Printer-friendly versionSend by email
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး
အမိန့်အမှတ်၊ ၂၉/၂၀၁၈
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော် ၂ ရက်
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ  ၃၁ ရက်)
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း
 
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၃၂၊ ပုဒ်မ ၂၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) နှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ဦးစိုးဝင်း ကို  စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်သည်။
 
 
                                                                                                      (ပုံ) ဝင်းမြင့်                                                                      
  နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                                                   
      ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်