နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး (အမိန့်အမှတ်၊ ၂၆/၂၀၁၈)

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်အမှတ်၊ ၂၆/၂၀၁၈


၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၄ ရက်

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ  ၂၈ ရက်)

စစ်ဘက်မူလတာဝန်များ ပြန်လည်ထမ်းဆောင်စေခြင်းပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်စိုး ကို စစ်ဘက်မူလတာဝန်များ ပြန်လည်ထမ်းဆောင်စေလိုက်သည်။

       (ပုံ) ဝင်းမြင့်                                     

                                                        နိုင်ငံတော်သမ္မတ                                

    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်